Đồ Thờ – Cuốn Thư Câu Đối Đẹp

Cuốn Thư Câu Đối Đẹp bằng gỗ trong thờ cúng là một vật phẩm trang trí phổ biến trong các gia đình tín đồ Phật giáo. Cuốn thư này thường được đặt trong khu vực thờ cúng để thể hiện lòng thành kính và tôn trọng đối với các vị thần linh và tổ tiên.

Cơ sở đồ thờ NGUYỄN TUẤN

ĐT : 0903411797
ĐC : 227 Xóm Rảnh – Sơn Đồng – Hoài Đức – Hà Nội
Email : dothonguyentuan86@gmail.com