Đồ Thờ – Cửa Võng Kiều Châu

Cửa Võng Kiều Châu là một loại cửa truyền thống trong thờ cúng tại Việt Nam. Cửa Võng Kiều Châu thường được sử dụng trong lễ cúng gia tiên, lễ cưới, lễ chạm ngõ, lễ thọ trai…

Cơ sở đồ thờ NGUYỄN TUẤN

ĐT : 0903411797
ĐC : 227 Xóm Rảnh – Sơn Đồng – Hoài Đức – Hà Nội
Email : dothonguyentuan86@gmail.com