Mẫu kiệu thờ – chấp kích gỗ cao cấp đẳng cấp điêu khắc của Đồ thờ Nguyễn Tuấn, được chế tác, điêu khắc với hoa văn tinh tế, đẳng cấp cho Đình, Chùa, Điện thờ, Từ đường…