Ngai thờ, Khám thờ đẹp được coi là nơi tôn nghiêm, trang trọng nhất trên ban thờ. Ngai thờ, Khám thờ thường đặt tại vị trí trung tâm của ban thờ, lùi sát vách phía sau (dựa lưng).